Banská Bystrica » Pozemky Banská Bystrica » Komerčná zóna »

Pozemok Podlavice - lúčka (pri ihrisku)

Pozemok Podlavice - lúčka (pri ihrisku)


16 410,00 EUR
30,00 EUR/m2

Kategória: Komerčná zóna - Predaj

Lokalita: Banská Bystrica - Banská Bystrica
(Komerčná zóna - Banská Bystrica)

Rozloha pozemku: 547 m2

Dátum aktualizácie: 26.11.2018

Identifikačné číslo:

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

Ponúkame na predaj pozemok o výmere 547m2 s približným rozmerom 7mx55m. Pozemok zaradený v platnom územnom pláne mesta Banská Bystrica PO 01 VYBAVENIE – ÚZEMIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA A SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY. FUNKČNÉ VYUŽITIE: I) PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 1) Primárne funkcie a) predškolské a školské zariadenia, základné školy, stredné školy, špecializované a osobitné školy, špecifické školské zariadenia (športové školy a pod.), odborné učilištia, vysoké školy b) administratívne a správne budovy (s prevahou zariadení v správe štátu, VÚC a mesta) c) administratívne budovy podnikov a firiem d) zariadenia bankovníctva a peňažníctva e) ubytovacie a športové zariadenia f) veda a výskum s primárnou nadväznosťou na školské a zdravotnícke zariadenia g) zariadenia kultúry, osvety, sociálnej a zdravotnej starostlivosti h) sakrálne a cirkevné stavby i) nevýrobné služby j) obchodné zariadenia, zariadenia verejného stravovania a zábavné podniky 2) Vhodné (konvenujúce) funkcie a) bývanie ako doplnková funkcia b) plochy a zariadenia zábavno-oddychového charakteru c) odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia d) príslušné pešie, cyklistické, motorové komunikácie a trasy a zastávky MHD e) nevyhnutné plochy technického vybavenia f) fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku g) parkovo upravená plošná a líniová zeleň Siete v dosahu.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

Ambasador spol. s r.o.

Tajovského 34, Banská Bystrica
0948 Kliknite TU!

Maklér:

Ing.Tomáš Uhliar
0948 Kliknite TU!